بازاریابی

تعریف های گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است،مانند گروهی از فعالیت های تجاری وابسته؛پدیده ای بازرگانی؛فرآیندی اقتصادی؛فرآیند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات؛فرآیند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیاری معانی دیگر.هر کدام از این تعاریف بیان کننده گوشه ای از فعالیت های بازاریابی است ولی تعریف کامل آن و منطبق بر گرایش بازاریابی جدید نیست.امروزه صاحب نظران، بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند.

به نظر فیلیپ کاتلر،برجسته ترین صاحب نظر در این رشته،بازاریابی عبارت است از:«فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله.»

نیاز و خواسته

حال این مسئله پیش می آید که نیاز،خواسته و تقاضا به چه معناست؟

نیاز(Need): نیاز بیان کننده حالت محرومیت احساس شده در فرد است.

خواسته(Want): خواسته در بازاریابی شکل برآورده ساختن نیاز هاست.

تقاضا(Demand): تقاضا توانایی رفع خواسته است.

برای مثال گرسنگی نیاز به غذاست.ولی طرقی که انسان این نیاز را برطرف می کند متفاوت است.ممکن است افراد برای رفع گرسنگی،بنا به عادت،فرهنگ،سلیقه و ذائقه خویش،غذاهای متعددی را انتخاب کنند.این غذاهای متنوع و نتعدد خواسته آنان است.

حال باید به این مساله بپردازیم که مبادله به چه معناست؟

بازاریابی از زمانی آغاز می شود که فرد تصمیم می گیرد نیازها و خواسته هایش را از طریقی خاص که آن را «مبادله» می نامیم ارضا کند.مبادله یکی از چهار انتخاب گوناگونی است که فرد برای ارضای نیازهای خود از آن استفاده می کند:

  1. خود تولیدی
  2. استعانت از دیگران
  3. اعمال زور
  4. مبادله

بازاریابی برای به دست آوردن محصولات جهت ارضای نیازها و خواسته ها،بر انتخاب چهارم یعنی مبادله تمرکز دارد.در مبادله باید:

  1. دو طرف وجود داشته باشد
  2. هر طرف چیزی با ارزش برای طرف مقابل داشته باشد
  3. هر طرف مجاز به پذیرش یا رد پیشنهاد طرف دیگر باشد

امیدوارم این مقاله مورد پسند واقع شده باشد

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *