استراتژی بازاریابی
 
استراتژی بازاریابی زمانی صورت می‎گیرد که شما برای فعالیت بیشتر در حوزه کسب و کار خود تصمیماتی را اتخاذ می‎کنید. استراتژی بازاریابی به شما کمک می‎کند تا بر کار و هدف خود تمرکز نمایید. همچنین شیوه‎ای را در اختیار شما قرار می‎دهد که از طریق آن می‎توانید با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید و برای بیشتر کردن میزان فروش، بهترین روش‎ها‎ را به کار بندید.
یکی از عناصر کلیدی استراتژی بازاریابی موفق درک صحیح از نقاط ضعف و قوت خود می‎باشد. طراحی یک مدل استراتژیک از نحوه عملکرد و نتایج آن می‎تواند در شناخت پتانسیل‎ها‎ و ضعفها، شما را یاری دهد.