برنامه بازاریابی
 
برنامه بازاریابی باید یک نقشه راه برای فعایت های بازاریایی شرکت ارائه دهد. که در طی آن میزان بازارهدف، پیش بینی میزان فروش، راهکارهای مقابله با رقبا را، به زبانی برای صاحبان شرکت شرح دهد. صاحبان شرکت انتظار دارند که با در دست داشتن یک برنامه بازاریابی دیگر نیازی به مشاوره بازاریابی نداشته باشند. ما میدانیم این امر غیر ممکن است ولی میتوان تا جای ممکن برنامه بازارابی را ساده تر نگاشت تا نیاز کمتری به توضیح روش های موجود در آن وجود داشته باشد. با این توصیف ها میتوان برنامه بازاریابی را بصورت خلاصه اینگونه تعریف کرد.
برنامه بازاریابی شامل کلیه راهکار های ما برای بازاریابی و تبلیغات ، موقعیت فعلی شرکت در بازار و نحوه و میزان پیشرفت در بازار و کسب سهم بیشتر از بازار و راههای دریافت نظرات و خواسته های مشتریان و تعیین استراتژی های شرکت برای پاسخ به این نیاز ها میباشد.