بازاریابی محتوا
 
بازاریابی محتوا را میتوان یکی از تکنیک های مدرن بازاریابی در فضای اینترنت دانست. اگر شما هم از آن دست افراد هستید که هیچ گونه اعتباری برای بازاریابی محتوایی قائل نیستند باید به شما بگوییم که مشتریان هیچ گونه توجهی به محصولات یا خدمات شما نمی‌کنند بلکه آن‌ها به خودشان و خواسته‌هایش توجه دارند. بازاریابی محتوایی به این معناست که اطلاعات با ارزشی را در اختیار مشتریان قرار دهید نه فقط اطلاعاتی که مربوط به تبلیغات برندتان باشد. همچنین مطالب باید یه گونه‌ای باشند که مخاطبان بتوانند آگاهی بیشتری در مورد محصولاتتان کسب کنند و این اختیار را داشته باشند که برای ارتباط با برندشما تصمیم‌گیری کنند. در بازاریابی دیجیتال، قدم اول تولید محتوای با کیفیت است. در کنار این محتوای باکیفیت معمولا یکی از ارزش های مجموعه شما نیز به مخاطب معرفی میشود این ارزش میتواند یک محصول، یک خدمت و یا هرچیزی که کاربر را به مشتری تبدیل میکند باشد.به بیان دیگر میتوان گفت بازاریابی محتوا با هدف ایجاد ارتباط با کاربر آغاز شده و در ادامه به دنبال تبدیل آنها به مشتری است.